Het bestrijden van branden was in Nederland van oudsher een taak van de gemeente. Vrijwel elke gemeente had dan ook een eigen brandweerkorps. Vanaf 1 januari 2014 zijn alle gemeentelijke korpsen opgegaan in de Veiligheids Regio Brabant Zuidoost (Vrbzo).

De brandweer is het meest bekend om het blussen van branden. We doen echter veel meer. We hebben bijvoorbeeld een coördinerende rol bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook geven we advies over het voorkomen van brandonveilige situaties. Samen met andere hulporganisaties waken we over uw veiligheid.

De brandweer houdt zich naast de basisbrandweerzorg ook bezig met specialistische taken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gaspakteams, grootwatertransport, oppervlakte redding en en sinds oktober 2018 reanimatie.

Het korps van Son en Breugel bestaat uit 22 vrijwilligers. De brandweerkazerne is gelegen aan de Rooijseweg 1. Voor de uitvoering van het takenpakket staan 1 tankautospuit, een verbindings-commando voertuig, een Personeel/materiaal bus en een algemene dienst voertuig ter beschikking. Op deze site kunt u alles vinden over de post, materieel, uitrukken, actueel brandweernieuws en veel fotomateriaal.

Brandweer post Son en Breugel wenst u heel veel lees en kijkplezier.

Harry van Uden Operationeel manager Brandweer post Mierlo - Son en Breugel

  •  
  • VACATURES: de post is weer op zoek naar een 6-tal nieuwe collega's,
  •